आता घरी बसून जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करा,संपूर्ण प्रक्रिया सोपी|Birth Certificate

Birth Certificate:मुलाचा जन्म दाखला त्याच्या जन्मानंतर लगेच बनविला जातो.प्रत्येक क्षेत्रात जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.मुलाच्या जन्मानंतर सर्वात पहिली गोष्ट केली जाते ती म्हणजे त्याचे जन्म प्रमाणपत्र. मुलांचे आधार कार्ड बनवण्यासाठीही या दस्तऐवजाचा वापर केला जातो. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असला तरी जन्म दाखला दाखवणे अत्यंत आवश्यक आहे. जन्म प्रमाणपत्राशिवाय तुम्ही काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे … Read more