Insurance Notice | शेतकऱ्यांना झालाय थकीत पीकविमा वाटप सुरू : आला सरकारचा GR 

Insurance Notice : मध्य-हंगामी पीक चक्रात प्रतिकूल हवामानामुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या मान्यतेनुसार 2,105 कोटी रुपयांचे आगाऊ पेमेंट मिळेल. यातील एकूण 831 कोटी 49 लाख रुपये विमा कंपन्यांनी भरलेले नाहीत. विमा कंपन्यांना कृषी विभागाकडून नोटीस प्राप्त झाली असून, त्यांनी ताबडतोब थकबाकी निकाली काढावी. वेळेवर पेमेंट न केल्यास 12% व्याज लागू होईल, असा इशारा नोटीसमध्ये … Read more