घरी बसून शिधापत्रिकेतील नाव,पत्ता आणि जन्मतारीख दुरुस्त करा जाणून घ्या कसे|Ration Card Online Update

Ration Card Online Update:1940 मध्ये भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज जारी केला होता ज्या अंतर्गत सरकार नागरिकांना वाजवी दरात रेशन पुरवते एक प्रकारे ते नागरिकांचे ओळखपत्र देखील होते. परंतु या दस्तऐवजात अनेक प्रकरणांमध्ये अनियमितता दिसून आली ज्यात लोकांची नावे आणि ठिकाणे चुकीची होती. शिधापत्रिकेत नाव आणि पत्ता दुरुस्त करण्यासाठी लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले … Read more